UMJETNOST I DJECA – izložba likovnih radova djece predškolske dobi

Datum izložbe: 9. svibnja 2017.

Stručni suradnik: Vladimir Džanko, akademski slikar
Organizatori: Dječji vrtići Osijek i GGO