RE/KONSTRUKCIJE – Igor Eškinja / Alen Floričić / Tina Gverović / Nicole Hewitt / Kristina Lenard / Ines Matijević / Robert Sošić / Olja Stipanović / Naoko Takahashi

Autor: Branka Benčić

Datum izložbe: 1. travnja 2008.