POZIVNICA: predavanje Zvonka Makovića – BAUHAUS – petak 13.12.2019. – 11h – GrafOS

Datum izložbe: 13. prosinca 2019.

Download kataloga: BAUHAUS-Osijek.docx

“Bauhaus je jedan od najkompleksnijih umjetničkih i kulturnih projekata 20. stoljeća. Njegovu pojavu 1919. u Njemačkoj treba nužno gledati u kontekstu vremena: poslijeratne obnove ratom uništene zemlje, ali uništene ne samo u materijalnome, nego i u duhovnome smislu riječi. Upravo je stoga temeljno načelo Bauhausa i bilo da se materijalna obnova ne može razvijati ukoliko se istodobno ne čini obnova na duhovnome planu. Osnivač ove škole, a najbolje je Bauhaus tako imenovati, bio je arhitekt Walter Gropius koji je u Weimaru skupio niz istaknutih umjetnika i arhitekata koji su na potpuno nov način krenuli u podučavanja polaznika. Afirmira se demokratski vid edukacije i timski rad, a profesori se ponašaju kao majstori koji podučavaju svoje kalfe i šegrte. Cilj je bio povezivanje svih umjetnosti s arhitekturom, a težnja stvoriti svijet zasnovan na humanističkim i demokratskim načelima. Polazi se od oblikovanja svakodnevnih predmeta visokih estetskih i funkcionalnih vrijednosti, jer se i u tome vidi preobrazba svijeta.” (Z. Maković)

– ulaz je slobodan