PETER PIERRE WEISZ – izložba i aukcija slika

Datum izložbe: 26. lipnja 2008.

aukcija slika za obnovu Barutane u Osijekui potporu “Novom kazalištu” u Barutani