ODGAJANJE BUDUĆNOSTI

Autor: Marta Kiš

Datum izložbe: 17. svibnja 2018.

Autorice: Elena Brotherus, Maria Adela Diaz, Jelena Kovačević, Ana Kuzmanović, Ines Matijević Cakić, Neli Ružić, Marijana Stanić, Lena Šimić, Tanja Tintor Keller, Vlasta Žanić