NEBESKA AVIJACIJA – Miro Vuco

Datum izložbe: 12. lipnja 2007.