KABINET – Lala Raščić, Kristian Kožul, Matija Debeljuh, Tanja Deman, Hrvoje Slovenc, Sofija Silvija, Ibro Hasanović

Datum izložbe: 24. travnja 2015.