GOZBA – Ljiljana Mihaljević

Autor: Branka Benčić

Datum izložbe: 30. ožujka 2017.