Koncertni ciklus grada Osijeka “GITARA” – Zoran Krajišnik

Datum izložbe: 22. travnja 2012.