A4: 0 IZDANJE – Duje Matetić, Eva Herceg, Viktorija Križanović, Michel Mesarić

Autor: Branka Benčić

Datum izložbe: 18. travnja 2018.