1. HRVATSKI MEĐUNARODNI SALON DIGITALNE FOTOGRAFIJE- Osijek 2007.

Autor: Fotoklub Osijek

Datum izložbe: 19. listopada 2007.