Program: “KAZALIŠTE U BARUTANI” – ispitna kazališna produkcija studenata UAOS (17. – 25. 06. 2012.)

Datum izložbe: 17. lipnja 2012.

17. lipnja (nedjelja) – Barutana
18:00 – Milan Ogrizović – Hasanaginica – studenti III. godine (mentor Borislav Stjepanović)


18. lipnja (ponedjeljak) – Barutana
18:00 – Milan Ogrizović – Hasanaginica – studenti III. godine (mentor Borislav Stjepanović)


21. lipnja (četvrtak) – Umjetnička akademija
18:00 – Antun Pavlovič Čehov – Tragičar od nevolje – studenti II. godine (mentor Majkl Mikolić)


23. lipnja (subota) – Barutana
19:00 – Yasmina Reza – Art – studenti II. godine, ženska podjela (mentor Majkl Mikolić)
21:00 – Yasmina Reza – Art – studenti II. godine, muška podjela (mentor Majkl Mikolić)


24. lipnja (nedjelja) – Barutana
20:00 – Patrick Marber – Bliskost – studenti II. godine (mentor Majkl Mikolić)
DRAMSKI STUDIO UMJETNIČKE AKADEMIJE

21. lipnja (četvrtak) – Barutana
21:00 – Lipa Kaja ‘ajmo graja – mentorica Katica Šubarić
RADIONICE DRAMSKOG PISANJA